безсистемен

безсистемен
прил. - безреден, разбъркан, разхвърлян, безразборен, неправилен, объркан, хаотичен, стихиен, безпланов, безпорядъчен
прил. - безпринципен, безначален
прил. - непоследователен, нелогичен, несвързан
прил. - безцелен
прил. - откъслечен, неорганизиран

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • безпланов — прил. непланиран, безсистемен, стихиен, безреден …   Български синонимен речник

  • безразборен — прил. безреден, разхвърлян, разпръснат, объркан, безсистемен, хаотичен, разбъркан, неправилен, неопределен, неясен прил. всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, групов, общ …   Български синонимен речник

  • безреден — прил. разхвърлян, разбъркан, безразборен, разпръснат, безсистемен, объркан, неправилен, неопределен, неясен, хаотичен прил. недисциплиниран прил. забъркан, оплетен прил. шумен, буен прил. лудешки прил. възбуден …   Български синонимен речник

  • безцелен — прил. безполезен, безпредметен, напразен, напуст, излишен, ненужен, безсмислен, неоправдан прил. несъстоятелен, нелогичен, абсурден прил. несвързан, безсистемен, непоследователен, разхвърлян …   Български синонимен речник

  • нелогичен — прил. непоследователен, противоречив, променчив, изменчив, безсмислен, несмислен, непостоянен, несвързан, абсурден прил. безосновен, необоснован прил. безполезен, безцелен, напразен, несъстоятелен прил. изкълчен, разместен прил. безсистемен …   Български синонимен речник

  • неорганизиран — прил. откъслечен, безсистемен …   Български синонимен речник

  • непоследователен — прил. променчив, изменчив, непостоянен, неустойчив, лабилен прил. нелогичен, несвързан, разпокъсан, разкъсан прил. капризен, безхарактерен, безразсъден прил. изкълчен, разместен прил. безсистемен прил. разхвърлян, безцеле …   Български синонимен речник

  • непрегледен — прил. неясен, безсистемен, безпланов, забъркан, заплетен, сложен …   Български синонимен речник

  • несвързан — прил. откъслечен, разкъсан, разпокъсан прил. безреден, забъркан, разбъркан, объркан, непоследователен, разхвърлян, безсистемен прил. безсмислен, нелогичен, нелеп прил. безцелен прил. изкълчен, разместен прил. с прекъсвани …   Български синонимен речник

  • несистематизиран — прил. разпокъсан, разхвърлян, объркан, безсистемен, хаотичен, безпланов, безреден …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”